Windenergie scoort matig in september

03-10-2023

De productie met windmolens deed het matig in september. De zonnepanelen produceerden onverminderd goed. De hoeveelheid hernieuwbare energie kwam 2 procent hoger uit dan september vorig jaar. Dit is een van de laagste maandelijkse groeicijfers dit jaar Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek

De lage productie uit molens komt vooral omdat het niet zoveel waaide in september. De gemiddelde windsnelheid van de stations Vlissingen, Marknesse en Eelde was slechts 3,6 meter per seconde, de laagste maandwaarde dit jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel molens bijgekomen. Bijvoorbeeld die van het windpark Hollande Kust Zuid dat in september officieel werd geopend.

Zonne-energie deed het veel beter. Volgens het KNMI staat september in de top tien van zonnigste maanden. Gemiddeld scheen de zon 210 uur tegen 159 uur normaal. Gecombineerd met de groei van het aantal panelen kwam de zonproductie 30 procent hoger uit dan september vorig jaar. Die hoeveelheid is goed voor 23 procent van de Nederlandse stroomvraag.

Zon het grootst

De totale productie van hernieuwbare energie steeg 2 procent. Dat is een van de lagere maandelijkse groeipercentages dit jaar. In de totale mix was energie uit zon het grootst, op de voet gevolgd door energie uit biomassa. Bij hernieuwbare energie uit biomassa gaat het om een groot palet aan bronnen zoals het biogene deel van afval in afvalcentrales, biobrandstoffen die worden bijgemengd bij benzine en diesel, hout en snoeiafval ten behoeve van onder andere warmtenetten en zwembaden en bijstoken van afval en houtpellets in kolencentrales.

Bijna de helft stroom duurzaam opgewekt

Het gebrek aan wind en de geringe hoeveelheid bijstoken betekende dat in september na zes achtereenvolgende maanden het percentage hernieuwbare elektriciteit onder de 50 procent uitkwam. Het aandeel kwam uit op 45 procent iets meer dan de 41 procent van september vorig jaar. Toen stond er ook weinig wind. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat ervan uit dat in 2030 gemiddeld 85 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt.

Op zee valt flink energie te oogsten. Daar staat zo’n 3000 MW aan operationeel vermogen. Dat produceert bijna net zoveel als de 7000 MW opgesteld vermogen van de landmolens. Er zijn soms al momenten dat de zeemolens meer produceren dan de landmolens.

Minder biomassa voor stroom

Het aandeel biomassa in de stroomproductie daalde naar 8 procent. September vorig jaar was dat nog 10 procent.  De kolencentrales werden deze maand nauwelijks gebruikt. Voor een deel waren ze niet nodig voor de energievoorziening en een deel lag stil voor groot onderhoud.  Stroom uit biomassa komt niet alleen uit grote centrales. Ook een deel komt uit de afvalcentrales en uit sommige WKK (warmte-kracht-koppeling) installaties.

LET OP: Energie en stroom verschillen

Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent.

Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Nationaal Klimaat Platform. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet en Gasunie. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.